07 Mayıs Ankara / 14 Mayıs İstanbul Eğitimlerimiz

10.00 – 10.30 Nefes, Yükünç (Ücretsiz)

10.30 – 12.30 Gizli Hazinenin Peşinde

Yüceltmek (Hamd ü Sena) – Yakarış (Dua)

12.30 – 13.30 Yemek Arası

 

13.30 – 14.00 Nefes, Yükünç (Ücretsiz)

14.00 – 15.30 Simya Bilgeliği ve Astroloji

Büyük Gizem Uygulamaları

 

15.30 – 16.00 Ara

 

16.00 – 17.00 Simya Bilgeliği ve Astroloji

Büyük Gizem Uygulamaları

 

GİZLİ HAZİNENİN PEŞİNDEKİ SOHBETLER 

2016-17 Eğitim yılı içinde, Hz. İnayet Han’ın öğretilerinin doğrultusunda; Ayda bir Ankara ve İstanbul’da aşağıdaki konuları tek tek sohbet havası ve kadim bilgelik içinde hep birlikte kavramaya çalışacağız. Bu öğreti de Pir Vilayet İnayet Han’ın “Ermişlerin Sohbet Halkası” eserindeki konuları esas alacağız.

Bu sohbetlerde kadim bilgeliğin gizemine ışık tutacağız. Böylece ak ile karanın Bratürk anlayışındaki önemini kavrayacağız. Akın akmadan ak olamayacağını- yani bırakmadan aydın olunamayacağını kavrayacağız. Ardından da kavrulmadan karanlığın içindeki ışığı göremeyeceğimizi fark etmeye başlayacağız.

Aşk şarabını içebilmek için âşık olmak gerek. Aşkı yaşayabilmek için kalbin dönmesi gerek. Bunun içinde hem seven, hem de sevilen olan Tanrı’ya Bir’lik içinde kul olmak gerek. Er olmadan erenler olmaz. Eren olmadan ermiş olunamaz. 

Bu Ay ki Konu: Yüceltmek (Hamd ü Sena) – Yakarış (Dua)

“İnançlı olan (mü’min) yalnızca Allah’a dua etmez; Allah’ın huzurunda ve Allah’ın kucağında O’na yakarır… Hayal gücü Allah’ın varlığını kişinin önünde görmesine yardım edince, onun kendi yüreğindeki Allah uyanır. O zaman, o daha tek kelime dile getirmeden, Allah tarafından işitilir.

İnsan ruhunun, âlemlerdeki sonsuz mutlak hakîkata tapan makâmlarda bulunanlara benzemesine neden olan yakarıştır… Çünkü ibâdet bilgidir. Yakarışın gerçek doğası, Öz’ün sonsuz yücelikte ve nitelikleri sonsuz kutsallıkta olan Allah’ı kendine haslığı içinde bilmektir: Namazın görünüşteki dış kısmı dînî hukuka göre düzenlenmiştir… Bu görünüşteki ve düzeltici yanı bedenle ilgilidir; çünkü ezberden okuma, diz çökme ve secde gibi belirli durumlardan oluşur. Bunlar bedeni denetim altına alarak, evrenin ahengine ayarlama görevi yaparlar. Kural koyan, bedensel namazı içsel yakarışa bir dışsal simge olarak emretti. İçsel kısım olan namazın hakikatine gelince, bu Allah’ı temiz bir kalp ve bütün arzulardan soyutlanmış ve arınmış bir ruhla düşünmektir. Bu kısım bedensel sayıları ve fiziksel hareketleri izlemez; daha çok saf düşünceler ve bengi özlerle ilgilidir.

Kişi Allah’a yalnızca hayâl gücünün onu götürebildiği kadarıyla erişebilir. İnançlı olanın ilk yapması gereken şey hayâl etmektir…

“Allah’ım, Siz beni murâd ettiniz; bu nedenle ben murâd edilenim ve Siz murâd edensiniz. Gene de, benim içimde Siz’i murâd edilen, beni de murâd eden yapınız.” 

SİMYA BİLGELİĞİ BÜYÜK GİZEM UYGULAMASI

Simya bilgeliğinde hem fizik hem de süzüg elementler aracılığıyla dönüşüm (uruglanma, tranformasyon) söz konusudur. Bu eğitimde Çulbandiz, Kızıldiz ve Kara Kundiz aşamalarını içselleştirerek uygulamalar yapılacaktır.

İki çeşit altın vardır: Biri dışarıda bulunan altın, diğeri ise kadim bilgelerin üzerinde çalıştığı içsel altın. Mutluluğu arayan her ruh için de durum böyledir. Ya mutluluk kaynağını dışarıda arar, ya da kadim bilgelerin uyguladıkları gibi mutluluğu kendi içinde yaratır. Böylece, tıpkı bir simyacının kurşunu altına döndürmesi gibi, kişiliğini ve kalbini temizleyip saflaştırarak fizik ve süzüg bedenini Allah’ın tapınağı olmaya daha uygun bir duruma getirir. Bu şekilde o kalpten artık ilahi ışık yansımaya başlar. Dışarıda altın bulmak yerine, kişinin kendisi altın haline gelir ki bu dünyanın altınından çok daha değerlidir.

Sim-ya bilgeliği, Arapça al-kîmîyâ, Latince alchemy olarak bilinen altın yapma ilmidir. Atalarımız bu bilgeliğe ayrıca Raça Saştr adını da vermişler. Bu sözcüklerin kökü, Uygur ve Akad Bra-Türkçe’lerine uzanır. “Sim”, kadim Uygur dilinde hem element hem de melek/meleke demektir; “ya” sözcüğü ise güç üreten, enerji ortaya çıkaran araç anlamına gelir. Bu sözcükler uzun bir tarih içinde Akad Bra-Türklerinin aracılığıyla, Arapça’ya önce sim-ya, sonra al-kimya olarak geçmiş.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Çulbandiz Aşaması: Kızıl (Venüs) gezegeninin el-Musavvir ismi ile Bir’leşmeyi etkilemesi konu edilmiştir. Bu aşama da düğün olur, kişi bir biçime girer bakıra dönüşüm olur. Bir’leşme Bir’in kutsallığını fark edip, günlük yaşama uygulamak ile ortaya çıkar. Bir’in kutsal gücü her şeyi kendi içine doğru çeker, birleştirir, bütünleştirir. Kişi artık ayrıcalıktan ve farklılaşmaktan uzaktır. Bu kişinin alt ve üst kutuplarının artık birbirini görüp bütünleşebilmesi ile olur.

Kızıldiz (Bakır Sokum) Aşaması: Kızıl (Mars) gezegeninin el-Kahhar isminin etkisi ile kişi özgürleştirmesi üzerinde durulmuştur. Bu aşama da savaşçı her girdiği çatışmayı kazanır, bakır demire dönüşür. Özgürleşme, kadim Türkçenin belirttiği gibi özün gürleşmesi ile olur. Bu kişinin artık dış benliğinin değil, kendi öz tözinin egemenliğinin altına girmesi neticesinde olur. Kişi yeni bir yaşama geçerek gerçekten akıcı ve yaratıcı olur. Artık armasını yüklenip, diğer yüklerinden tamamen kurtulmuştur.

Kara Kun Aşaması: Görünmeyen Gizli Hazinenin en-Nûr isminin etkisi ile kişinin kendisi güne-eş olur. Bu aşama da kişi tek şavk içinde kendisinin de Onun ışığı ile parıldadığını fark eder. Demir altın olur. Bu kişinin Qara Kun’a yani Gizli Hazineye eş duruma gelmesidir. Kişi artık Tanrı’nın ona verdiği elçilik görevini aynen uygulamaya başlar. Artık yaradılıştaki yörüngesinde seyretmekte, etrafını aydınlatmaktadır. Kendinden geçip, her an Güneş gibi yeniden doğmasını öğrenmiştir…

Ders katılımcılarına özel:

Simya Bilgeliği ve Astroloji Eğitim DVD’lerimizden;

Çulbandiz, Kızıldiz ve Kara Kundiz Safhalarının DVD’lerini dersten evvel veya sonra seyretmeniz bu uygulama dersinin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Eğitim herkese açıktır.

3 DVD Ders gününe kadar satın alanlara: 225 TL yerine 75 TL’dir.

DVD’lerimizi Vakfımızdan arayarak veya www.yükünç.com sitemizden de ayrıca temin edebilirsiniz.

Fiyat Bilgilendirmesi: 

Simya Bilgeliğinin eğitimine katılanlara: 50 TL, katılmamış olanlara 150 TL

-Aynı gün olan “Gizli Hazinenin Peşinde: Yüceltmek / Hamdu Senâ” eğitimi ile birlikte katılım ise: Simya Bilgeliği eğitimine daha evvelden katılanlara 125 TL, ilk defa katılmış olanlara ise: 225 TL (Öğlen Yemeği Dâhil) 

Not: her iki eğitim birbirini tamamlamaktadır. İkisine birden katılım önerilir.

-Ödeme zorluğu olanlarla iş takası yapılarak ödeme kolaylığı sağlanabilir.

Konu ile ayrıntılı bilgi almak için lütfen 0530 977 51 77 No’lu telefondan Vakfımızı arayınız.

 

07 MAYIS ANKARA

Eğitim Adresi:

Dafne Hotel – Karakusunlar Mahallesi, 1545. Sk. No:7,

Balgat/Çankaya/Ankara

Telefon: 0532 774 74 14

 

14 MAYIS İSTANBUL

Eğitim Adresi:

Yükünç Vakfı – Çukur Mah. Cezayirli Hasan Paşa Sok. No.3

Beyoğlu / İstanbul

Telefon: 0530 977 51 77

10.00 – 10.30 Nefes, Yükünç (Ücretsiz)

10.30 – 12.30 Gizli Hazinenin Peşinde

Yüceltmek (Hamd ü Sena) – Yakarış (Dua)

12.30 – 13.30 Yemek Arası

 

13.30 – 14.00 Nefes, Yükünç (Ücretsiz)

14.00 – 15.30 Simya Bilgeliği ve Astroloji

Büyük Gizem Uygulamaları

 

15.30 – 16.00 Ara

 

16.00 – 17.00 Simya Bilgeliği ve Astroloji

Büyük Gizem Uygulamaları

 

GİZLİ HAZİNENİN PEŞİNDEKİ SOHBETLER 

2016-17 Eğitim yılı içinde, Hz. İnayet Han’ın öğretilerinin doğrultusunda; Ayda bir Ankara ve İstanbul’da aşağıdaki konuları tek tek sohbet havası ve kadim bilgelik içinde hep birlikte kavramaya çalışacağız. Bu öğreti de Pir Vilayet İnayet Han’ın “Ermişlerin Sohbet Halkası” eserindeki konuları esas alacağız.

Bu sohbetlerde kadim bilgeliğin gizemine ışık tutacağız. Böylece ak ile karanın Bratürk anlayışındaki önemini kavrayacağız. Akın akmadan ak olamayacağını- yani bırakmadan aydın olunamayacağını kavrayacağız. Ardından da kavrulmadan karanlığın içindeki ışığı göremeyeceğimizi fark etmeye başlayacağız.

Aşk şarabını içebilmek için âşık olmak gerek. Aşkı yaşayabilmek için kalbin dönmesi gerek. Bunun içinde hem seven, hem de sevilen olan Tanrı’ya Bir’lik içinde kul olmak gerek. Er olmadan erenler olmaz. Eren olmadan ermiş olunamaz. 

Bu Ay ki Konu: Yüceltmek (Hamd ü Sena) – Yakarış (Dua)

“İnançlı olan (mü’min) yalnızca Allah’a dua etmez; Allah’ın huzurunda ve Allah’ın kucağında O’na yakarır… Hayal gücü Allah’ın varlığını kişinin önünde görmesine yardım edince, onun kendi yüreğindeki Allah uyanır. O zaman, o daha tek kelime dile getirmeden, Allah tarafından işitilir.

İnsan ruhunun, âlemlerdeki sonsuz mutlak hakîkata tapan makâmlarda bulunanlara benzemesine neden olan yakarıştır… Çünkü ibâdet bilgidir. Yakarışın gerçek doğası, Öz’ün sonsuz yücelikte ve nitelikleri sonsuz kutsallıkta olan Allah’ı kendine haslığı içinde bilmektir: Namazın görünüşteki dış kısmı dînî hukuka göre düzenlenmiştir… Bu görünüşteki ve düzeltici yanı bedenle ilgilidir; çünkü ezberden okuma, diz çökme ve secde gibi belirli durumlardan oluşur. Bunlar bedeni denetim altına alarak, evrenin ahengine ayarlama görevi yaparlar. Kural koyan, bedensel namazı içsel yakarışa bir dışsal simge olarak emretti. İçsel kısım olan namazın hakikatine gelince, bu Allah’ı temiz bir kalp ve bütün arzulardan soyutlanmış ve arınmış bir ruhla düşünmektir. Bu kısım bedensel sayıları ve fiziksel hareketleri izlemez; daha çok saf düşünceler ve bengi özlerle ilgilidir.

Kişi Allah’a yalnızca hayâl gücünün onu götürebildiği kadarıyla erişebilir. İnançlı olanın ilk yapması gereken şey hayâl etmektir…

“Allah’ım, Siz beni murâd ettiniz; bu nedenle ben murâd edilenim ve Siz murâd edensiniz. Gene de, benim içimde Siz’i murâd edilen, beni de murâd eden yapınız.” 

SİMYA BİLGELİĞİ BÜYÜK GİZEM UYGULAMASI

Simya bilgeliğinde hem fizik hem de süzüg elementler aracılığıyla dönüşüm (uruglanma, tranformasyon) söz konusudur. Bu eğitimde Çulbandiz, Kızıldiz ve Kara Kundiz aşamalarını içselleştirerek uygulamalar yapılacaktır.

İki çeşit altın vardır: Biri dışarıda bulunan altın, diğeri ise kadim bilgelerin üzerinde çalıştığı içsel altın. Mutluluğu arayan her ruh için de durum böyledir. Ya mutluluk kaynağını dışarıda arar, ya da kadim bilgelerin uyguladıkları gibi mutluluğu kendi içinde yaratır. Böylece, tıpkı bir simyacının kurşunu altına döndürmesi gibi, kişiliğini ve kalbini temizleyip saflaştırarak fizik ve süzüg bedenini Allah’ın tapınağı olmaya daha uygun bir duruma getirir. Bu şekilde o kalpten artık ilahi ışık yansımaya başlar. Dışarıda altın bulmak yerine, kişinin kendisi altın haline gelir ki bu dünyanın altınından çok daha değerlidir.

Sim-ya bilgeliği, Arapça al-kîmîyâ, Latince alchemy olarak bilinen altın yapma ilmidir. Atalarımız bu bilgeliğe ayrıca Raça Saştr adını da vermişler. Bu sözcüklerin kökü, Uygur ve Akad Bra-Türkçe’lerine uzanır. “Sim”, kadim Uygur dilinde hem element hem de melek/meleke demektir; “ya” sözcüğü ise güç üreten, enerji ortaya çıkaran araç anlamına gelir. Bu sözcükler uzun bir tarih içinde Akad Bra-Türklerinin aracılığıyla, Arapça’ya önce sim-ya, sonra al-kimya olarak geçmiş.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Çulbandiz Aşaması: Kızıl (Venüs) gezegeninin el-Musavvir ismi ile Bir’leşmeyi etkilemesi konu edilmiştir. Bu aşama da düğün olur, kişi bir biçime girer bakıra dönüşüm olur. Bir’leşme Bir’in kutsallığını fark edip, günlük yaşama uygulamak ile ortaya çıkar. Bir’in kutsal gücü her şeyi kendi içine doğru çeker, birleştirir, bütünleştirir. Kişi artık ayrıcalıktan ve farklılaşmaktan uzaktır. Bu kişinin alt ve üst kutuplarının artık birbirini görüp bütünleşebilmesi ile olur.

Kızıldiz (Bakır Sokum) Aşaması: Kızıl (Mars) gezegeninin el-Kahhar isminin etkisi ile kişi özgürleştirmesi üzerinde durulmuştur. Bu aşama da savaşçı her girdiği çatışmayı kazanır, bakır demire dönüşür. Özgürleşme, kadim Türkçenin belirttiği gibi özün gürleşmesi ile olur. Bu kişinin artık dış benliğinin değil, kendi öz tözinin egemenliğinin altına girmesi neticesinde olur. Kişi yeni bir yaşama geçerek gerçekten akıcı ve yaratıcı olur. Artık armasını yüklenip, diğer yüklerinden tamamen kurtulmuştur.

Kara Kun Aşaması: Görünmeyen Gizli Hazinenin en-Nûr isminin etkisi ile kişinin kendisi güne-eş olur. Bu aşama da kişi tek şavk içinde kendisinin de Onun ışığı ile parıldadığını fark eder. Demir altın olur. Bu kişinin Qara Kun’a yani Gizli Hazineye eş duruma gelmesidir. Kişi artık Tanrı’nın ona verdiği elçilik görevini aynen uygulamaya başlar. Artık yaradılıştaki yörüngesinde seyretmekte, etrafını aydınlatmaktadır. Kendinden geçip, her an Güneş gibi yeniden doğmasını öğrenmiştir…

Ders katılımcılarına özel:

Simya Bilgeliği ve Astroloji Eğitim DVD’lerimizden;

Çulbandiz, Kızıldiz ve Kara Kundiz Safhalarının DVD’lerini dersten evvel veya sonra seyretmeniz bu uygulama dersinin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Eğitim herkese açıktır.

3 DVD Ders gününe kadar satın alanlara: 225 TL yerine 75 TL’dir.

DVD’lerimizi Vakfımızdan arayarak veya www.yükünç.com sitemizden de ayrıca temin edebilirsiniz.

Fiyat Bilgilendirmesi: 

Simya Bilgeliğinin eğitimine katılanlara: 50 TL, katılmamış olanlara 150 TL

-Aynı gün olan “Gizli Hazinenin Peşinde: Yüceltmek / Hamdu Senâ” eğitimi ile birlikte katılım ise: Simya Bilgeliği eğitimine daha evvelden katılanlara 125 TL, ilk defa katılmış olanlara ise: 225 TL (Öğlen Yemeği Dâhil) 

Not: her iki eğitim birbirini tamamlamaktadır. İkisine birden katılım önerilir.

-Ödeme zorluğu olanlarla iş takası yapılarak ödeme kolaylığı sağlanabilir.

Konu ile ayrıntılı bilgi almak için lütfen 0530 977 51 77 No’lu telefondan Vakfımızı arayınız.

 

07 MAYIS ANKARA

Eğitim Adresi:

Dafne Hotel – Karakusunlar Mahallesi, 1545. Sk. No:7,

Balgat/Çankaya/Ankara

Telefon: 0532 774 74 14

 

14 MAYIS İSTANBUL

Eğitim Adresi:

Yükünç Vakfı – Çukur Mah. Cezayirli Hasan Paşa Sok. No.3

Beyoğlu / İstanbul

Telefon: 0530 977 51 77

ilgili haberler