02 Nisan Ankara/ 09 Nisan İstanbul

GİZLİ HAZİNENİN PEŞİNDEKİ SOHBETLER

2016-17 Eğitim yılı içinde, Hz. İnayet Han’ın öğretilerinin doğrultusunda; Ayda bir Ankara ve İstanbul’da aşağıdaki konuları tek tek sohbet havası ve kadim bilgelik içinde hep birlikte kavramaya çalışacağız. Bu öğreti de Pir Vilayet İnayet Han’ın “Ermişlerin Sohbet Halkası” eserindeki konuları esas alacağız.

Bu sohbetlerde kadim bilgeliğin gizemine ışık tutacağız. Böylece ak ile karanın Bratürk anlayışındaki önemini kavrayacağız. Akın akmadan ak olamayacağını- yani bırakmadan aydın olunamayacağını kavrayacağız. Ardından da kavrulmadan karanlığın içindeki ışığı göremeyeceğimizi fark etmeye başlayacağız.

Aşk şarabını içebilmek için aşık olmak gerek. Aşkı yaşayabilmek için kalbin dönmesi gerek. Bunun içinde hem seven, hem de sevilen olan Tanrı’ya Bir’lik içinde kul olmak gerek. Er olmadan erenler olmaz. Eren olmadan ermiş olunamaz.

Bu Ayın Konusu: Güne-eş Olma

“Ruh, yolculuğunda öyle bir mertebeye erişir ki ‘Hakikat Benim’ diye haykırır. Akıllarımız sanki deliymişiz gibi aşkın şarabı ile sarhoş edilir. Bu bir akıl, kusursuz bir cevher, zarif bir güzelliktir; Allah’tan başka bir şeyi algılamaz. Sen Allah’ın Adem’e giren ruhundansın, Cebrail’in Meryem’e üflediği nefestensin. O zaman coşku içinde gurur ve sevinçle raks et!

İçinde, gözleri parlayan biri daha var. Aşkta, özne ile nesne, Seven ile Sevilen arasında hiçbir ayırım yoktur. Eğer gerçekten kendinizden geçmişseniz, Allah’ın ‘O’ olarak görünmesi mümkün değildir. ‘Allah’tan başka Allah yok’ diyenler var. Bu ilahi ‘Ben’den başka bütün ‘ben’leri dışlar. ‘O’ndan başka ‘O yok’ diyenler var. Bütün ‘ben’ler O’ndan türediğine göre, O’na O’ndan başka ‘O’ diyecek kimse yoktur. ‘Siz’den başka siz yok’ diyenler var. Bunlar daha ileri düzeyde olanlardır ki Allah’ı üçüncü tekil şahısta anıp da olmayan bir şey durumuna düşürmezler; üstelik herhangi bir kişinin kendi kendisine ‘siz’ demesini de kabul etmezler. Kim ki bir çağrı da bulunur; Allah’ı başkası olarak onaylamış olur ve şirk yüzünden günaha girer. Öyleyse, bu tanıklığı tam olarak karşılayacak denklem, ‘kimse yok, Ben’den başka’ demektir.

Bazen, Allah her yerde hazır ve nazır Tanrısallıkla inananı kendi birliğinin tanığı yapar. Bazen de inananı, Allah’ın yalnız kendine özgü Tanrısal aşkınlığında kendi çeşitli biçimlerini ortaya çıkartarak saptırıverir.”

SİMYA BİLGELİĞİ KÜÇÜK GİZEM UYGULAMASI

Sim-ya bilgeliği, Arapça al-kîmîyâ, Latince alchemy olarak bilinen kurşundan altın yapma ilmidir. Atalarımız bu bilgeliğe ayrıca Raça Saştr adını da vermişler. Bu sözcüklerin kökü, Uygur ve Akad Bra-Türkçe’lerine uzanır. “Sim”, kadim Uygur dilinde hem element hem de melek/meleke demektir; “ya” sözcüğü ise güç üreten, enerji ortaya çıkaran araç anlamına gelir. Bu sözcükler uzun bir tarih içinde Akad Bra-Türklerinin aracılığıyla, Arapça’ya önce sim-ya, sonra al-kimya olarak geçtiğini fark ettik.

Simyanın küçük gizem bilgeliğinde simler (süzüg element ve melekler) aracılığıyla dönüşüm (uruglanma, tranformasyon) söz konusudur. İki çeşit gümüş vardır: Biri dışarıda maden ocaklarında toprağa bulaşmış olan gümüş, diğeri ise kadim simyacıların üzerinde çalıştığı içsel gümüş. Esinlenmeyi (ilhamı) arayan her ruh için de durum böyledir. Ya ilham kaynağını dışarıda veya kendi zihninde arar, ya da kadim bilgeler gibi ilhamı kendi süzüg varlığı içinde uyandırır. Böylece, tıpkı bir simyacının kurşunu gümüşe döndürmesi gibi, kişiliğini ve gönlünü temizleyip saflaştırarak fizik ve süzüg bedenini Allah’ın tapınağı olmaya daha uygun bir hale getirir. Bu şekilde o kalbine kutsal ışık dolmaya başlar. Dışarıda gümüş bulmak yerine, kişinin kendisi gümüş haline gelir ki bu dünyanın gümüşünden çok daha değerlidir.

Bu eğitimde Simya Bilgeliğinin ilk üç aşaması olan; sekendiz, erendiz ve ay aşamalarını içselleştirerek uygulamalar yapılacaktır. Bu eğitimden önce veya hemen sonra bu üç aşamanın DVD’lerini seyretmek öğretinin derinleşmesine ve kişileştirilmesine yardımcı olacaktır.

Eğitim İçeriği:

1) Sekendiz aşaması: Seken (Satürn) gezegenin er-Rabb ismi ile süzülmeyi etkilemesi konu edilmiştir. Burada civanın etkisi söz konusudur. Bu aşama cevherin etrafındaki çamurdan kurtarılmasına benzer. Kişinin kendi üzerine koyduğu yüklerinden bir bir kurtulmasına; yeniden ruhsal doğmasını sağlayacak olan pişmanlığı, bağışlamayı ve bağışlanmayı bilinçli bir biçimde algılayabilip uygulamasına yardım edilir. Buyuran Benlik (Nefsi Emmare) eğitilir.

2) Erendiz aşaması: Eren (Jüpiter) gezegeninin el-Alîm ismi ile damıtılmayı sağlaması üzerinde durulmuştur. Bu aşama da kurşun teneke olur, incelir. Kişinin damıtılabilmesi onun hep ümit içinde olmasını, şükretmesini bilmesini, öz benliğine güvenebilmesi, gönlünü bomboş bırakabilmesi ve güzele odaklanabilmesini öğrenmesi ve uygulayıp bunları sindirebilmesi ile olur. Burada derste damıtılmanın uygulamalar ile birlikte öğretilir. Denetleyen benlik (Nefsi levvame) dengeye getirilir.

3) Ay aşaması: Ay’ın el-Mubin ismi ile arındırılması söz konusudur. Bu aşamada da teneke gümüş olur. Parlaklığı artar, hafifler. Arınma kişiyi kendi ışığına kavuşturur. Uygulamaları doğru öğrenip, candan yapan kişi özünün Allah’ın Nuru, Bratürklerin terimi ile Tanrı’nın Tigini, yani kutsal ışık demeti olduğunu fark etmeye başlar. Esinlendiren (ilham) benliğin doğru bir biçimde ortaya çıkması sağlanır.

Ders katılımcılarına özel:

Simya Bilgeliği ve Astroloji Eğitim DVD’lerimizden;

Sekendiz, Erendiz ve Ay Safhası DVD’lerini dersten evvel veya hemen sonra seyretmeniz bu uygulama dersinin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Eğitim herkese açıktır.

3 DVD Eğitim günü veya daha önceden satın alanlara: 225 TL yerine 75 TL’dir.

DVD’lerimizi Vakfımızdan arayarak veya www.yükünç.com sitemizden de ayrıca temin edebilirsiniz.

Fiyat Bilgilendirmesi: 

  • Küçük Gizem Eğitimi: Simya Bilgeliğinin ilk üç eğitimine katılanlara 50 TL, katılmamış olanlara 150 TL
  • Aynı gün olan “Gizli Hazinenin Peşinde: Güne-eş Olma (Hallac)” eğitimi ile birlikte katılım: Simya Bilgeliğinin ilk üç eğitimine katılanlara 125 TL, katılmamış olanlara 225 TL (Öğlen Yemeği Dâhil)

Not: Her iki eğitim birbirini tamamladığından ikisine birden katılmanız önerilir.
– Ödeme zorluğu olanlarla iş takası yapılarak ödeme kolaylığı sağlanabilir.
Konu ile ayrıntılı bilgi almak için lütfen 0530 977 51 77 No’lu telefondan Vakfımızı arayınız.

09 NİSAN İSTANBUL

Eğitim Adresi: 

Yükünç Vakfı – Çukur Mah. Cezayirli Hasan Paşa Sok. No.3

Beyoğlu / İstanbul
Telefon: 0530 977 51 77

02 NİSAN ANKARA

Eğitim Adresi:

Dafne Hotel – Karakusunlar Mahallesi, 1545. Sk. No:7,

Balgat/Çankaya/Ankara

Telefon: 0532 774 74 14

GİZLİ HAZİNENİN PEŞİNDEKİ SOHBETLER

2016-17 Eğitim yılı içinde, Hz. İnayet Han’ın öğretilerinin doğrultusunda; Ayda bir Ankara ve İstanbul’da aşağıdaki konuları tek tek sohbet havası ve kadim bilgelik içinde hep birlikte kavramaya çalışacağız. Bu öğreti de Pir Vilayet İnayet Han’ın “Ermişlerin Sohbet Halkası” eserindeki konuları esas alacağız.

Bu sohbetlerde kadim bilgeliğin gizemine ışık tutacağız. Böylece ak ile karanın Bratürk anlayışındaki önemini kavrayacağız. Akın akmadan ak olamayacağını- yani bırakmadan aydın olunamayacağını kavrayacağız. Ardından da kavrulmadan karanlığın içindeki ışığı göremeyeceğimizi fark etmeye başlayacağız.

Aşk şarabını içebilmek için aşık olmak gerek. Aşkı yaşayabilmek için kalbin dönmesi gerek. Bunun içinde hem seven, hem de sevilen olan Tanrı’ya Bir’lik içinde kul olmak gerek. Er olmadan erenler olmaz. Eren olmadan ermiş olunamaz.

Bu Ayın Konusu: Güne-eş Olma

“Ruh, yolculuğunda öyle bir mertebeye erişir ki ‘Hakikat Benim’ diye haykırır. Akıllarımız sanki deliymişiz gibi aşkın şarabı ile sarhoş edilir. Bu bir akıl, kusursuz bir cevher, zarif bir güzelliktir; Allah’tan başka bir şeyi algılamaz. Sen Allah’ın Adem’e giren ruhundansın, Cebrail’in Meryem’e üflediği nefestensin. O zaman coşku içinde gurur ve sevinçle raks et!

İçinde, gözleri parlayan biri daha var. Aşkta, özne ile nesne, Seven ile Sevilen arasında hiçbir ayırım yoktur. Eğer gerçekten kendinizden geçmişseniz, Allah’ın ‘O’ olarak görünmesi mümkün değildir. ‘Allah’tan başka Allah yok’ diyenler var. Bu ilahi ‘Ben’den başka bütün ‘ben’leri dışlar. ‘O’ndan başka ‘O yok’ diyenler var. Bütün ‘ben’ler O’ndan türediğine göre, O’na O’ndan başka ‘O’ diyecek kimse yoktur. ‘Siz’den başka siz yok’ diyenler var. Bunlar daha ileri düzeyde olanlardır ki Allah’ı üçüncü tekil şahısta anıp da olmayan bir şey durumuna düşürmezler; üstelik herhangi bir kişinin kendi kendisine ‘siz’ demesini de kabul etmezler. Kim ki bir çağrı da bulunur; Allah’ı başkası olarak onaylamış olur ve şirk yüzünden günaha girer. Öyleyse, bu tanıklığı tam olarak karşılayacak denklem, ‘kimse yok, Ben’den başka’ demektir.

Bazen, Allah her yerde hazır ve nazır Tanrısallıkla inananı kendi birliğinin tanığı yapar. Bazen de inananı, Allah’ın yalnız kendine özgü Tanrısal aşkınlığında kendi çeşitli biçimlerini ortaya çıkartarak saptırıverir.”

SİMYA BİLGELİĞİ KÜÇÜK GİZEM UYGULAMASI

Sim-ya bilgeliği, Arapça al-kîmîyâ, Latince alchemy olarak bilinen kurşundan altın yapma ilmidir. Atalarımız bu bilgeliğe ayrıca Raça Saştr adını da vermişler. Bu sözcüklerin kökü, Uygur ve Akad Bra-Türkçe’lerine uzanır. “Sim”, kadim Uygur dilinde hem element hem de melek/meleke demektir; “ya” sözcüğü ise güç üreten, enerji ortaya çıkaran araç anlamına gelir. Bu sözcükler uzun bir tarih içinde Akad Bra-Türklerinin aracılığıyla, Arapça’ya önce sim-ya, sonra al-kimya olarak geçtiğini fark ettik.

Simyanın küçük gizem bilgeliğinde simler (süzüg element ve melekler) aracılığıyla dönüşüm (uruglanma, tranformasyon) söz konusudur. İki çeşit gümüş vardır: Biri dışarıda maden ocaklarında toprağa bulaşmış olan gümüş, diğeri ise kadim simyacıların üzerinde çalıştığı içsel gümüş. Esinlenmeyi (ilhamı) arayan her ruh için de durum böyledir. Ya ilham kaynağını dışarıda veya kendi zihninde arar, ya da kadim bilgeler gibi ilhamı kendi süzüg varlığı içinde uyandırır. Böylece, tıpkı bir simyacının kurşunu gümüşe döndürmesi gibi, kişiliğini ve gönlünü temizleyip saflaştırarak fizik ve süzüg bedenini Allah’ın tapınağı olmaya daha uygun bir hale getirir. Bu şekilde o kalbine kutsal ışık dolmaya başlar. Dışarıda gümüş bulmak yerine, kişinin kendisi gümüş haline gelir ki bu dünyanın gümüşünden çok daha değerlidir.

Bu eğitimde Simya Bilgeliğinin ilk üç aşaması olan; sekendiz, erendiz ve ay aşamalarını içselleştirerek uygulamalar yapılacaktır. Bu eğitimden önce veya hemen sonra bu üç aşamanın DVD’lerini seyretmek öğretinin derinleşmesine ve kişileştirilmesine yardımcı olacaktır.

Eğitim İçeriği:

1) Sekendiz aşaması: Seken (Satürn) gezegenin er-Rabb ismi ile süzülmeyi etkilemesi konu edilmiştir. Burada civanın etkisi söz konusudur. Bu aşama cevherin etrafındaki çamurdan kurtarılmasına benzer. Kişinin kendi üzerine koyduğu yüklerinden bir bir kurtulmasına; yeniden ruhsal doğmasını sağlayacak olan pişmanlığı, bağışlamayı ve bağışlanmayı bilinçli bir biçimde algılayabilip uygulamasına yardım edilir. Buyuran Benlik (Nefsi Emmare) eğitilir.

2) Erendiz aşaması: Eren (Jüpiter) gezegeninin el-Alîm ismi ile damıtılmayı sağlaması üzerinde durulmuştur. Bu aşama da kurşun teneke olur, incelir. Kişinin damıtılabilmesi onun hep ümit içinde olmasını, şükretmesini bilmesini, öz benliğine güvenebilmesi, gönlünü bomboş bırakabilmesi ve güzele odaklanabilmesini öğrenmesi ve uygulayıp bunları sindirebilmesi ile olur. Burada derste damıtılmanın uygulamalar ile birlikte öğretilir. Denetleyen benlik (Nefsi levvame) dengeye getirilir.

3) Ay aşaması: Ay’ın el-Mubin ismi ile arındırılması söz konusudur. Bu aşamada da teneke gümüş olur. Parlaklığı artar, hafifler. Arınma kişiyi kendi ışığına kavuşturur. Uygulamaları doğru öğrenip, candan yapan kişi özünün Allah’ın Nuru, Bratürklerin terimi ile Tanrı’nın Tigini, yani kutsal ışık demeti olduğunu fark etmeye başlar. Esinlendiren (ilham) benliğin doğru bir biçimde ortaya çıkması sağlanır.

Ders katılımcılarına özel:

Simya Bilgeliği ve Astroloji Eğitim DVD’lerimizden;

Sekendiz, Erendiz ve Ay Safhası DVD’lerini dersten evvel veya hemen sonra seyretmeniz bu uygulama dersinin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Eğitim herkese açıktır.

3 DVD Eğitim günü veya daha önceden satın alanlara: 225 TL yerine 75 TL’dir.

DVD’lerimizi Vakfımızdan arayarak veya www.yükünç.com sitemizden de ayrıca temin edebilirsiniz.

Fiyat Bilgilendirmesi: 

  • Küçük Gizem Eğitimi: Simya Bilgeliğinin ilk üç eğitimine katılanlara 50 TL, katılmamış olanlara 150 TL
  • Aynı gün olan “Gizli Hazinenin Peşinde: Güne-eş Olma (Hallac)” eğitimi ile birlikte katılım: Simya Bilgeliğinin ilk üç eğitimine katılanlara 125 TL, katılmamış olanlara 225 TL (Öğlen Yemeği Dâhil)

Not: Her iki eğitim birbirini tamamladığından ikisine birden katılmanız önerilir.
– Ödeme zorluğu olanlarla iş takası yapılarak ödeme kolaylığı sağlanabilir.
Konu ile ayrıntılı bilgi almak için lütfen 0530 977 51 77 No’lu telefondan Vakfımızı arayınız.

09 NİSAN İSTANBUL

Eğitim Adresi: 

Yükünç Vakfı – Çukur Mah. Cezayirli Hasan Paşa Sok. No.3

Beyoğlu / İstanbul
Telefon: 0530 977 51 77

02 NİSAN ANKARA

Eğitim Adresi:

Dafne Hotel – Karakusunlar Mahallesi, 1545. Sk. No:7,

Balgat/Çankaya/Ankara

Telefon: 0532 774 74 14

ilgili haberler